Vispārīgie un iegādes nosacījumi interneta veikalā www.agroshop.lv

1. Nosacījumu apmērs un spēkā esamība

1.1. Šie vispārīgie un iegādes nosacījumi ir spēkā starp visām personām (turpmāk PASŪTĪTĀJIEM) un interneta veikala vides www.agroshop.lv īpašnieku “Agroshop OÜ” (turpmāk AGROSHOP), adrese: Tule 48, Saues pilsēta,
Harju apriņķis 76505, Igaunija, reģ.Nr. 10174267, attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas radušās, iegādājoties preces ar AGROSHOP interneta veikala starpniecību.

1.2. Līdzās šiem nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas radušās, iegādājoties preces ar AGROSHOP interneta veikala starpniecību, regulē arī Igaunijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošie tiesību akti.

1.3. Lai nodrošinātu interneta veikala attīstību un tā labāku un drošāku izmantošanu, AGROSHOP ir tiesības grozīt un papildināt šos nosacījumus un preču cenas, par to iepriekš nebrīdinot. Nosacījumu un cenu izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē www.agroshop.lv. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis pasūtījumu pirms nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās, tad attiecībā uz PASŪTĪTĀJA un AGROSHOP starpā esošajām tiesiskajām attiecībām tiek piemēroti nosacījumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī, izņemot gadījumā, ja likumā vai šajos nosacījumos ir noteikts citādi.

2. Cenas

2.1. AGROSHOP interneta veikalā cenas ir norādītas euro valūtā.

2.2. Visās cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 20%.

3. Grozs un pasūtījuma noformēšana

3.1. PASŪTĪTĀJA iepirkumu grozs tiek izveidots ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir pievienojis grozam preci.

3.2. Grozā esošo preču daudzumu pasūtītājs var jebkurā laikā mainīt, dodoties uz iepirkumu groza lapu.

3.3. Iepirkumu groza lapā PASŪTĪTĀJAM ir iespējams laukā “Atlaides kods” ievadīt kodu, kas sniegs atbilstošu atlaidi. Atlaides kods netiek piemērots attiecībā uz precēm, kurām jau ir atlaide. Atlaižu kuponus iespējams iegūt reklāmu kampaņu laikā vai caur epastu.

3.4. Preču pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (Līguma spēkā stāšanās) no brīža, kad par pasūtījumu ir veikta samaksa, izņemot gadījumā, ja ir vienošanās par samaksas veikšanu pie preces saņemšanas. Vienojoties par samaksas veikšanu pie preces saņemšanas, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu pēc tam, kad uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi ir nosūtīts apstiprinājums par pasūtījuma pieņemšanu.

4. Samaksas veikšana 

4.1. AGROSHOP interneta veikalā ir pieejami vairāki norēķināšanās veidi:

1) samaksu ir iespējams veikt grozā ar bankas saites starpniecību, veicot kredītkartes maksājumu, vai arī noslēdzot pēcapmaksas līgumu. Maksājumu starpnieks ir “Maksekeskus” AS, kas arī nodrošina bankas saišu darbību.

2) samaksu ir iespējams veikt arī uz priekšapmaksas rēķina pamata. Šādā gadījumā priekšapmaksas rēķins tiek nosūtīts uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi, un tas ir jāsamaksā pirms preces izsūtīšanas, veicot bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu.

3) samaksu var veikt arī pie preces saņemšanas. Saņemot pasūtījumu no pakomāta, samaksu ir iespējams veikt tikai ar bankas karti. Saņemot pasūtījumu no kurjera, samaksu ir iespējams veikt ar bankas karti un/vai skaidrā naudā atkarībā no konkrētās firmas. Informācija par to, kādus maksāšanas veidus piedāvā konkrētais kurjers, ir norādīta groza lapā, kur var izvēlēties piegādes veidu.

5. Pasūtījuma izpilde un preču izsniegšana

5.1. Preces, kurām interneta veikalā pie apraksta ir atzīme “Noliktavā”, tiek nodotas transporta uzņēmumam, vēlākais, 1-5 darbadienu laikā, parasti, nākamajā darbadienā (izņemot gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS vēlas pēc precēm atbraukt pakaļ pats).

5.2. Preces, kurām interneta veikalā pie preces apraksta ir atzīme “Pēc pasūtījuma”, AGROSHOP pasūta no ražotāja vai sadarbības partnera noliktavas, un šādu preču piegādes termiņš tiek precizēts atsevišķi. Piegādes laiks precēm ar atzīmi “Pēc pasūtījuma” ir atkarīgs no konkrētās preces un tās pieejamības, parasti pasūtījuma izpildes laiks ir 1-5 dienas, izņēmuma gadījumos līdz 30 dienas. Kad preces ar atzīmi “Pēc pasūtījuma” ir nonākušas AGROSHOP noliktavā, tad tās tiek izsniegtas uz tādiem pašiem nosacījumiem kā preces ar atzīmi “Noliktavā” atbilstoši šo Nosacījumu punktam 5.1.

6. Preču piegāde un nodošana

6.1. Kad Līgums ir stājies spēkā atbilstoši Nosacījumu punktam 3.4 un AGROSHOP ir nodevis preces transporta uzņēmumam (“Venipak” AS, “Omniva” AS vai “Itella Estonia OÜ”, izņemot, ja PASŪTĪTJĀS brauc precēm pakaļ pats), tās atkarībā no groza lapā veiktās izvēles tiek piegādātas vai nu uz pakomātu, vai arī ar kurjeru uz norādīto adresi. Iespēja mainīt piegādes vietu vai pakomātu pēc pasūtījuma nodošanas transporta uzņēmumam ir atkarīga no konkrētajiem apstākļiem, vienmēr šāda iespēja piedāvāta netiek, un parasti tas ir maksas pakalpojums, kura cena ir līdz 5 euro par pasūtījumu.

6.2. Preces un pie tām piederošos dokumentus transporta uzņēmums nogādā PASŪTĪTĀJAM uz vēlamo adresi transporta uzņēmuma noteiktajā termiņā, parasti, 24 stundu laikā, maksimāli, 3 darbadienu laikā. AGROSHOP nesniedz solījumus attiecībā uz paku piegādes laiku, kā arī neatbild par transporta uzņēmuma pieļautajām kļūmēm un aizkavēšanos ar piegādi.

6.3. AGROSHOP un transporta uzņēmums neatbild par preču piegādes aizkavēšanos un pārpratumiem, ja kavēšanās vai pārpratumu iemesls ir pie pasūtījuma noformēšanas neprecīzi vai nepareizi norādīta informācija.

6.4. Kad sūtījums būs nonācis pakomātā, PASŪTĪTĀJS tiks par to informēts ar īsziņu vai e-pasta vēstuli uz pasūtījumā norādītajiem saziņas kanāliem. Ja paka tiek piegādāta ar kurjeru, tad ar PASŪTĪTĀJAM tiks iepriekš ar īsziņas vai zvana starpniecību paziņots vai precizēts sūtījuma saņemšanas laiks.

6.5. Sūtījumu kurjers nodos PASŪTĪTĀJAM kopā ar pavaddokumentiem. Pirms sūtījuma pieņemšanas PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pārbaudīt, vai sūtījumam nav ārējo bojājumu. Ārējo bojājumu gadījumā PASŪTĪTĀJAM par to ir jāizsaka kurjeram atbilstoša piezīme, kā arī nekavējoties jāinformē AGROSHOP uz e-pasta adresi: info@agroshop.lv  vai pa kontakttālruni: +372 56810559. 

6.6. Ja pasūtījuma summa pārsniedz 100 euro (kopā ar pievienotās vērtības nodokli), tad piegāde uz pakomātu ir BEZ MAKSAS! Ja pasūtītās preces ir pārāk lielas, lai tās piegādātu uz pakomātu, tad preces tiek piegādātas uz PASŪTĪTĀJA norādīto adresi ar kurjeru par samaksu, kas tiek uzrādīta interneta veikala pirkumu grozā.  

7. Pasūtījuma atcelšana un preces atdošana

7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības savu pasūtījumu atcelt pirms preču izsniegšanas, nosūtot uz AGROSHOP e-pasta adresi info@agroshop.lv atbilstoša satura paziņojumu, norādot pasūtījuma numuru, vai arī zvanot uz AGROSHOP kontakttālruni +372 56810559.

7.2. Pēc preču saņemšanas PASŪTĪTĀJAM ir 30 dienas laika, lai ar tām iepazītos. Ja iegādātās preces PASŪTĪTĀJAM kaut kāda iemesla dēļ neder, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības tās atgriezt vai apmainīt pret kādu citu preci 30 dienu laikā, nosūtot uz AGROSHOP interneta veikala e-pasta adresi info@agroshop.lv atbilstoša satura paziņojumu, norādot pasūtījuma numuru, vai arī zvanot uz “Agroshop OÜ” klientu apkalpošanas tālruni +372 56810559.

7.3. Ja pasūtījums tiek atcelts punktā 7.1 noteiktajā gadījumā vai ja PASŪTĪTĀJS atkāpjas no pasūtījuma punktā 7.2 noteiktajā gadījumā, tad PASŪTĪTĀJAM tiek atmaksāta par pasūtījumu samaksātā summa, tai skaitā preces piegādes izdevumi atbilstoši Saistību tiesību likumā noteiktajam. Par atgriezto preci samaksāto summu AGROSHOP pārskaita uz pasūtītāja norēķinu kontu, vēlākais, 14 dienu laikā no atkāpšanās paziņojuma saņemšanas, pieņemot, ka prece ir atgriezta šī termiņa laikā AGROSHOP pārstāvniecībā Tule 48, Saue, Harju apriņķis.

7.4. Atgrieztajai precei ir jābūt pilnā komplektā (iepakojumā ir jāatrodas visiem piederumiem, tai skaitā kabeļiem utt.), tā nedrīkst būt lietota un iepakojumam ir jābūt veselam. Ja prece ir iegādāta akcijas ietvarā, kad precei ir pievienota vēl kāda prece, tad ir jāatgriež viss sākotnējais komplekts.

7.5. AGROSHOP interneta veikalam ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA atgriežamās preces transporta izdevumu segšanu un ir tiesības ieturēt atbilstošo summu no atmaksājamās summas.

7.6. Ja atgriežamās preces un/vai preces iepakojuma stāvoklis ir pasliktinājies no AGROSHOP neatkarīgu iemeslu dēļ, tad AGROSHOP ir tiesības ieturēt preces vērtības samazinājumu no pasūtītājam atmaksājamās summas. Preces vērtības samazinājuma ieturēšanas gadījumā AGROSHOP nosūta PASŪTĪTĀJAM atbilstošu paziņojumu uz pasūtījuma noformēšanas laikā norādīto e-pasta adresi. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt paziņojumā norādītajam vērtības samazinājumam, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības preces vērtības samazinājuma noteikšanā iesaistīt neatkarīgo ekspertu. Ar ekspertīzi saistītie izdevumi tiek sadalīti uz pusēm starp PASŪTĪTĀJU un AGROSHOP, izņemot gadījumā, ja vienas puses viedoklis ir acīm redzami nepamatots. Šādā gadījumā ar ekspertīzi saistītos izdevumus sedz tā puse, kuras nostāja izrādījās nepamatota.

8. Garantija un prasībām neatbilstošu preču atdošana

8.1. AGROSHOP atbild par preču neatbilstību prasībām un trūkumiem, kas atklājas garantijas laikā.

8.2. AGROSHOP neatbild par:

1) preces stāvokļa pasliktināšanos/bojājumiem, kas radušies PASŪTĪTĀJA vai lietotāja vainas dēļ;

2) trūkumiem, kas radušies preces nepienācīgas izmantošanas rezultātā;

3) preces normālu fizisko nolietojumu parastas lietošanas gadījumā.

8.3. Ja prece neatbilst prasībām vai tai ir trūkumi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt preces aizstāšanu ar prasībām atbilstošu preci, vai arī atkāpties no pasūtījuma un atgriezt prasībām neatbilstošo preci uz AGROSHOP rēķina.

8.4. Prasībām neatbilstošas preces atgriešanas gadījumā par precēm samaksātā summa (kopā ar transporta izdevumiem) tiek pārskaitīta uz PASŪTĪTĀJA norādīto bankas kontu, vēlākais, 14 dienu laikā, sākot no brīža, kad saņemts paziņojums par atkāpšanos no pasūtījuma un kad prece ir atgriezta AGROSHOP pārstāvniecībā.

9. Atbildība un nepārvarama vara

9.1. AGROSHOP neatbild par PASŪTĪTĀJAM radītajiem zaudējumiem vai preces piegādes kavēšanos gadījumā, ja zaudējumi vai preces piegādes kavēšanās ir radusies tādu apstākļu dēļ, kurus AGROSHOP nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos AGROSHOP nebija un nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).

10. Citi nosacījumi

10.1. PASŪTĪTĀJA personas dati, kas tapuši zināmi AGROSHOP interneta veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas gaitā, tiek saskaņā ar AGROSHOP privātuma politiku uzskatīti par konfidenciālu informāciju, kas netiek nodota trešajām personām, izņemot ar pasūtījuma izpildei nepieciešamo darbību veikšanu saistītajiem pilnvarotajiem sadarbības partneriem, kā arī “Maksekeskus AS” saistībā ar maksājumu veikšanu. Personas datu pārzinis ir “Agroshop OÜ”.

10.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos nosacījumos, puses vadās pēc Igaunijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

10.3. Strīdi, kas radušies starp PASŪTĪTĀJU un AGROSHOP tiks risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanās netiek panākta, tad pusēm ir tiesības savu tiesību aizsardzībai vērsties pie ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas. Igaunijā tā ir Patērētāju tiesību aizsardzības departamenta Patērētāju strīdu izskatīšanas komisija, adrese: Pronksi 12, Tallina 10117, tālrunis: 6201920, e-pasta adrese: avaldus@komisjon.ee https://komisjon.ee , vai arī Harju Apriņķa tiesā. Strīdi tiek risināti atbilstoši Igaunijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem. Starptautisko patērētāju strīdu risināšanai ir izveidota Eiropas Savienības elektroniskā vide jeb ODR platformā (Online Dispute Resolution), kas atrodas adresē http://ec.europa.eu/odr

11. Atrunas

11.1. AGROSHOP interneta veikalā redzamajiem preču attēliem ir ilustratīva nozīme.

11.2. Preču cena un pieejamība var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

check Prece pievienota salīdzināšanai.