"Agroshop OÜ” privātuma politika

"Agroshop OÜ” privātuma politika

“Agroshop OÜ” ir uzņēmies pienākumu aizsargāt klientu un lietotāju privātumu. Vadoties no tā, esam sastādījuši šo privātuma politiku, kas nosaka klientu datu vākšanas, izmantošanas, atklāšanas, nosūtīšanas un saglabāšanas kārtību. Mūsu darbība internetā atbilst visiem atbilstošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Igaunijas Republikas likumiem. Velti nedaudz laika, lai iepazītos ar mūsu privātuma principiem! 
 

Personas datu vākšana un izmantošana

Personas dati ir  ziņas, kas ir tieši vai netieši saistītas ar Tevi kā privātpersonu. “Agroshop OÜ” vāc un apstrādā šos datus ar mērķi izpildīt ar privātpersonu noslēgtu līgumu, vai arī lai sazinātos ar klientu un izpildītu no likuma izrietošas saistības. Personas datu pārzinis ir “Agroshop OÜ”.

Pastāvīgo klientu personas datu vākšana var notikt sekojošos veidos:

• iesniedzot kontaktinformāciju (tai skaitā vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citur (piem., veikalā);
• izmantojot tīmekļa vietni ar klienta profilā saglabātās informācijas vai sīkdatņu (cookies) starpniecību;
• veicot pirkumu vai pasūtījumu pa tālruni, e-pastu vai mūsu veikalā/interneta veikalā un tā gaitā norādot kontaktinformāciju vai ar pirkumu saistītas ziņas (“Agroshop” var noteiktās tīmekļa vietnes daļās lūgt norādīt personas datus un personīgo informāciju. Prasītie personas dati var ietvert vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citas ziņas);
• iesniedzot pēcapmaksas pieteikumu.

 

Citu datu vākšana

Mēs vācam arī ar personu nesaistītus datus - datus, kurus nevar sasaistīt ar kādu konkrētu personu, (piemēram, dzimumu, vecumu, valodu, atrašanās vietu).
Mēs varam vākt arī datus par klientu darbību mājaslapā. Šie dati tiek apkopoti un izmantoti, lai mēs varētu sniegt klientiem noderīgāku informāciju un lai mēs zinātu, kuras tīmekļa vietnes daļas, preces un pakalpojumi mūsu klientus interesē visvairāk. Apkopotie vispārīgie dati šajā privātuma politikā tiek uztverti kā ar personu nesaistīti dati.
 

Savākto personas datu izmantošana un saglabāšana

Ar savākto personu datu palīdzību mēs varam informēt klientus par “Agroshop” jaunumiem, kampaņām un gaidāmiem notikumiem. Tie klienti, kuri nevēlas saņemt jaunumus vai informāciju par precēm, var no jaunumu saņemšanas jebkurā laikā atteikties. 

Savāktos personu datus mēs izmantojam arī preču piegādei un savu saistību izpildei klienta priekšā. 

Piekrītot privātuma politikas nosacījumiem, klients sniedz uzņēmumam “Agroshop” piekrišanu savu datu automātiskai apstrādei. Savu piekrišanu ir iespējams jebkurā laikā atsaukt ar mūsu mājaslapas starpniecību, vai arī iesniedzot atbilstošu pieteikumu rakstiskā formā. Pieteikumam vai piekrišanas atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka.

Lai būtu iespējams klientus labāk apkalpot, “Agroshop” var atklāt informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajām pusēm, kuras sniedz dažādus pakalpojumus un kuras uz līguma pamata ir apņēmušās nodrošināt informācijas konfidencialitāti. Trešā puse var, piemēram, būt mūsu partneris, kura uzdevums ir interneta veikalā pasūtīto preču piegāde, maksājumu starpniecība vai pēcapmaksas pakalpojuma piedāvāšana. Personas datus, kuri ir saistīti ar maksājumu veikšanu, apstrādā “Maksekeskus” AS.

“Agroshop” saglabā klienta personas datus līdz pastāvīgā klienta līguma spēkā esamības beigām. Tos datus, kurus ir pienākums saglabāt saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, grāmatvedības datus), “Agroshop” saglabā, vadoties pēc tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
 

Savākto personas datu grozīšana

Personas datus, kuri ir saglabāti klienta identificēšanai un saziņai, klients var apskatīt, grozīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē, ieejot savā kontā, vai arī rakstot par savu vēlmi mums uz e-pasta adresi.

Ja vēlies mainīt savu e-pasta adresi, kas “Agroshop” tīmekļa vietnē tiek izmantota kā lietotāja vārds, tad lūdzam mūs par to informēt, jo klients pats to izmainīt nevar.
 

Personas datu aizsardzība


“Agroshop” veic visus piesardzības pasākumus (tai skaitā administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai nodrošinātu klientu personas datu aizsardzību. Piekļuve personas datu grozīšanai un apstrādei ir vienīgi šim nolūkam pilnvarotām personām. 

Ja tev ir aizdomas, ka attiecībā uz taviem personas datiem nav ievēroti šīs privātuma politikas nosacījumi vai pastāv draudi, ka tavi dati ir nokļuvuši svešu personu rīcībā, tad dod mums par to nekavējoties zināt. Tikai tādā veidā varēsim pēc iespējas ātrāk novērst iespējamus zaudējumus.

Klientam ir tiesības prasīt savu datu apstrādes izbeigšanu, informāciju par to, kā viņa dati tiek izmantoti, kā arī datu nosūtīšanu sev vai trešajai personai vispārlietojamā formātā. Lai izvairītos no datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumus ir atļauts iesniegt tikai tādā formātā, kas ļauj identificēt personu (digitāli parakstītā veidā vai veikalā personīgi parakstītā veidā). Mums ir tiesības atbildēt uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā. 

Prasību pārtraukt datu apstrādi mēs uzskatām par pieteikumu izbeigt pastāvīgā klienta līgumu. 
 

Drošība

Klienta personas dati, kas tapuši zināmi Agroshop interneta veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas gaitā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina pircēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.
 

Privātuma politikas nosacījumi un grozījumi


Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai aizpildot pastāvīgā klienta pieteikumu, tu apliecini, ka esi iepazinies ar šiem principiem un nosacījumiem un tiem piekrīti. Mēs paturam sev tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt privātuma politikas vispārējos nosacījumus, kā arī nodrošinām piekļuvi jaunākajai privātuma politikas redakcijai savā tīmekļa vietnē.

Klienta personas datu pārzinis ir “Agroshop OÜ”. Saistībā ar visiem jautājumiem vai problēmām, kas attiecas uz privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam ar mums sazināties, rakstot uz adresi info@agroshop.lv

Tev vienmēr ir tiesības savu datu aizsardzībai vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, pie kuras var griezties arī, lai saņemtu konsultāciju vai palīdzību saistībā ar personas datu aizsardzību.

check Prece pievienota salīdzināšanai.