Jaunākā ziņa

Nav komentāru

Emuāru tagi

Nav birkas
Elektriskā gana līniju skaits un augstums
Elektriskā gana līniju skaits un augstums
favorite_border 0 comments
date_range Feb 21, 2020
person_outline Marko Mägi

Elektrisk? gana l?niju skaits un augstums

Zem?k sniegtaj? att?l? ir redzams ieteicamais elektrisk? gana l?niju skaits un augstums atkar?b? no dz?vniekiem, kas tiek gan?ti. Att?l? ir ar? redzams, k?d?s proporcij?s un cik augstu ir j?atrodas plusa un zem?juma l?nij?m.   Zem?juma l?nijas izmantošana elektrisk? gana s?t? ir b?tiska smagos ziemas apst?k?os (jo ?paši bieza sniega gad?jum?), jo sniegs darbojas k? izolators starp dz?vnieka k?j?m un zemes virsmu. Ja dz?vnieks nav zem?ts, esot kontakt? ar zemes virsmu, tad, dz?vniekam aizskarot elektrisk? gana l?niju, elektrisk? ??de nenosl?dzas un str?vas trieciens neseko.   Izmantojot elektrisko ganu ziem?, ir noteikti j?izmanto zem?juma l?nija, jo t?d?j?di tiek nodrošin?ta elektrisk? gana efektivit?te sniegotos apst?k?os.    

Leave your comment

check Prece pievienota salīdzināšanai.